Ekologia

Czy wiesz, że…

drzewo
Polska jest wciąż jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza.

Osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, przy obecnym tempie działań, może zająć w skali poszczególnych województw objętych kontrolą od 24 do niemal 100 lat – czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2014 r.

 

Przeciętne gospodarstwo domowe emituje do atmosfery średnio ok. 3 ton gazów i pyłów w ciągu roku

Przeciętne gospodarstwo domowe zużywające ok. 8kWh/dziennie energii ze źródeł konwencjonalnych przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery różnego rodzaju gazami cieplarnianymi na poziomie ok. 3 ton rocznie.

W okresie lat 2010-2017 główny problem w zakresie jakości powietrza w Polsce stanowiły zbyt wysokie stężenia pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5) oraz B(a)P. W tym okresie przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłów zawieszonych odnotowywano w 74%-91% (PM10) i 35%-52% (PM2,5) wszystkich stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, a w przypadku B(a)P przekroczenia poziomu docelowego występowały od 83% nawet do 100% stref.

Pomyśl ile ton szkodliwych gazów i pyłów wyemitujesz do atmosfery wraz z rodziną w ciągu całego swojego życia, a ile wyemituje miasto, w którym żyjesz? Liczby mogą przerażać.

 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW zredukuje emisję gazów i pyłów do atmosfery o 75 ton w ciągu 25 lat pracydom_z_pv

Idealnym rozwiązaniem na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery byłaby instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na każdym budynku mieszkalnym. Zakładając realny uzysk energii w naszym kraju z systemu fotowoltaicznego o mocy 3,0 kWp na poziomie 3000kWh/rok uzyskamy średnią produkcję dzienną ponad 8kWh/dzień. Co za tym idzie jesteśmy w stanie zmniejszyć emisję gazów do atmosfery o 3 tony w skali roku, a w ciągu 25 lat pracy systemu nawet o 75 ton!

 

3,3 x 6,0m – taką powierzchnie dachu zajmuje instalacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,0 kW

Panele słoneczne nie wymagają olbrzymich powierzchni. Wystarczy ok. 20m2 wolnej połaci dachowej, aby móc zainstalować własną, przydomową elektrownię słoneczną o mocy 3,0 kWp (12 paneli PV o mocy 250Wp). Pamiętaj jednak, że przestrzeń ta powinna być niezacieniowana oraz odpowiednio zorientowana (najlepiej na południe). Ty również możesz przyczynić się do poprawy stanu atmosfery i zapewnić lepsze życie przyszłym pokoleniom w mniej skażonym środowisku!

 

Ekologicznie znaczy też ekonomicznie

Stosując ekologiczne systemy zasilania w swoim budynku przyczyniasz się nie tylko do poprawy środowiska naturalnego. To również mniejsze rachunki za energię przez długie lata, większe bezpieczeństwo zasilania i wzrost wartość Twojej nieruchomości, a przy okazji stajesz się modny bo… jesteś EKO!

 

Bądź EKO!