Program Prosument i inne dotacje

Prosument

W 2014r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program “Prosument” – linie dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla tak zwanych Prosumentów, czyli osób jednocześnie produkujących i konsumujących energię.

Program Prosument ma dać możliwość osobom prywatnym oraz wspólnotom i spółdzielnią mieszkaniowym sfinansowania zakupu i montażu zarówno źródeł energii elektrycznej jak i cieplnej poprzez udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek z częściowym jej umorzeniem (do 30% po 2016 roku). Oprocentowanie ma wynosić ok. 1% w skali roku, natomiast okres kredytowania do 15 lat (nawet na 100% inwestycji). Umorzenie ma zależeć od rodzaju instalacji i w 2017r. wynosiło 30% dla mikroźródeł energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe) i 15% dla mikroźródeł energii cieplnej (pompy ciepła, kolektory grzewcze), przy czym możliwość sfinansowania i dotacji źródeł energii cieplnej istnieje tylko przy jednoczesnym zamontowaniu źródła energii elektrycznej współpracującego z tym źródłem (np. pompa ciepła w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi). W kolejnych latach 2016 i 2017 dotacje mają być zmniejszane do 30% i 15% wartości inwestycji, aby po 2017r. całkowicie zniknąć z oferty programu Prosument.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wyznaczył trzy drogi udzielania pożyczek z dotacją i są to: Gminy, które w imieniu zainteresowanych mieszkańców wystąpią z bezpośrednim wnioskiem do NFOŚiGW o udzielenie dotacji, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz wybrany w drodze przetargu bank (jest nim Bank Ochrony Środowiska – BOŚ). Pożyczka z dotacją udzielana będzie także przez BOŚ bank na terenie całego kraju].

Czyste powietrze

 

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Przy okazji idealnym rozwiązaniem jest zamontowanie systemu fotowoltaicznego, który pozwoli na zaspokojenie potrzeb energetycznych rodziny na cały rok.

Okres wdrażania programu: 2018–2029, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do 31.12.2027 r., środki refundowane będą do 30.09.2029 r. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8) lub dla odpowiadającej Państwa miejscu zamieszkania placówce.

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100%  wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych przez BOŚ. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

nfosigwbosWFOSiGW

 

 

 

 

 

 

Inne dotacje

 

Nasza firma posiada doświadczenie w pozyskiwaniu Klientom dotacji również z innych źródeł na zakup Odnawialnych Źródeł Energii niż wyżej wymieniony NFOŚiGW. Z racji na ogromne podwyżki cen energii elektrycznej warto jest skorzystać z dofinansowań czy nisko oprocentowanych kredytów w celu zapewnienia niezależności energetycznej i niższych rachunków za prąd.

W naszej historii obsługiwaliśmy Klientów, którzy otrzymali dotacje od 40% do 80% kwoty netto inwestycji. Jeżeli szukasz dofinansowania na zakup OZE np. do firmy lub gospodarstwa rolnego, skontaktuj się z nami. Obsłużymy Cię kompleksowo zarówno od strony formalnej (przygotowania i rozliczenia wniosku), jak i zaprojektowania, wykonania i zgłoszenia w ZE instalacji fotowoltaicznej lub małej elektrowni wiatrowej. Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami już dziś!

Kolumna-3-ARiMR ue