Projekty i dotacje

Nasza oferta zawiera przygotowywanie dokumentacji technicznych oraz wniosków o dotację w ramach różnych programów (środki lokalne, unijne, z programu Prosument, itp.). W ramach dokumentacji technicznych wykonujemy:

 

1. Projekty koncepcyjne

Projekt koncepcyjny jest najprostszym z projektów wykonywanych przez naszą firmę. Poprzedza on praktycznie każdą instalację fotowoltaiczną lub małej elektrowni wiatrowej również instalacji mikro (przydomowych).  W ramach projektu koncepcyjnego Klient otrzymuje wizualizację 3D budynku wraz z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych na dachu jak na fotografiach poniżej:

projekty_koncep

 

 

 

 

 

W ramach projektu koncepcyjnego wykonywana jest symulacja polegająca na obliczeniu uzysków energii elektrycznej dla zaprojektowanego systemu, uwzględniająca położenie paneli (ich kierunek i kąt nachylenia) oraz miejscowość, w której wykonana zostanie instalacja. Jeżeli instalacja ma zawierać elektrownię wiatrową, wykonywana jest symulacja uzysków energii elektrycznej z oferowanych przez nas elektrowni wiatrowych. W tym celu korzystamy z danych elektronicznego atlasu wietrzności, który dla konkretnej lokalizacji (uwzględniając dane o prędkości i kierunku wiatru oraz ukształtowanie terenu) oblicza uzysk energii dla danej elektrowni wiatrowej. Projekt koncepcyjny pozwala naszej firmie dokładnie określić sposób montażu paneli na dachu Klienta bądź gruncie, dobrać odpowiednie rozwiązanie sprzętowe (najbardziej optymalny inwerter), sposób wykonania połączeń paneli w tzw. łańcuchy, aby zminimalizować niekorzystny dla systemu efekt zacieniowania (np. przez okoliczne drzewa, budynki, czy kominy i wykusze na dachu). Projekt koncepcyjny pozwala nam także określić trasę kabli do inwertera i od inwertera do tablicy rozdzielczej, a także pozwala nam dobrać odpowiednie zabezpieczenia po stronie DC i AC. Projekt koncepcyjny pozwala także na dokonanie dokładnej wyceny, co z kolei często przekłada się na niższą cenę od tzw. ceny orientacyjnej. W celu wykonania projektu koncepcyjnego konieczna jest wizyta naszego specjalisty na miejscu u Klienta. W tym celu pobieramy niewielką opłatę, którą odliczamy od rachunku końcowego w przypadku zlecenia instalacji przez Klienta.

2. Projekty wykonawcze

Na życzenie Klienta wykonujemy także projekty wykonawcze branżowe, które zawierają szczegółowe schematy elektryczne, dobór przewodów, zabezpieczeń, projekt instalacji odgromowej oraz zabezpieczeń PPOŻ. Projekty te wykonywane są przy współudziale projektantów instalacji elektrycznych, którzy posiadają stosowne uprawnienia. W ramach projektów możemy wykonać także obliczenie nośności dachu wraz z doborem odpowiedniego rodzaju mocowań dla danego poszycia. Ta część projektu przygotowywana i zatwierdzana jest przez konstruktorów budowlanych.  W ramach niniejszego projektu klient otrzymuje także dokładne wyliczenie produkcji energii z programu symulacyjnego badającego również zacieniowanie paneli w ciągu roku przez okoliczne przeszkody terenowe. W tym celu tworzona jest w 3D scena zawierająca nie tylko elementy na dachu, ale także w najbliższej odległości budynku (drzewa, słupy, inne budynki).

 

3. Projekty do pozwolenia na budowę 

Dla instalacji OZE powyżej 40kW, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, nasza firma przygotowuje także projekty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia z urzędu. W ramach tego zlecenia nasza firma zajmuje się całościowo zleceniem począwszy od wykonania koncepcji na podstawie, której wykonywany jest przez projektantów branżowych cały projekt budowlany. W ramach tego zlecenia nasza firma w imieniu Klienta występuje także o wydanie warunków przyłączenia do Zakładu Energetycznego, a jeżeli jest taka konieczności także o wydanie opinii z RDOŚ wpływu projektowanej instalacji na środowisko. Terminy uzyskania pozwolenia na budowę od momentu zlecenia zależy od mocy instalacji i wynosić może od kilku do kilkunastu miesięcy.

 

4. Wnioski o dotacje

Oferta naszej firmy zawiera także pozyskanie dotacji dla Klienta na wykonywane przez nas instalacje OZE. Mamy doświadczenie w pozyskidokumentacje2waniu dotacji z funduszy unijnych oraz lokalnych. Na podstawie wykonanej koncepcji systemu, miejsca instalacji, rodzaju Klienta (osoba prywatna, firma, gospodarstwo rolne) szukamy aktualnie ogłoszonych programów dotacji, w ramach których Klient mógłby uzyskać dofinansowanie do planowanej inwestycji. Przygotowujemy kompletny wniosek oraz pomagamy w rozliczeniu projektu w ramach programów “Prosument”, RPO, dotacji z WFOŚiGW, ARiMR, LGD i inne. W przygotowywaniu wniosków stosujemy zasadę zaliczki za przygotowanie wniosku i kwota po uzyskaniu dotacji. Więcej o dotacjach przeczytasz tutaj.