Co powinieneś wiedzieć o opłacie mocowej?

Czym jest opłata mocowa?

Została wprowadzona na podstawie przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy.

Jej głównym zadaniem jest gwarancja stałego i bezproblemowego dostępu do mocy, pomimo ciągłego wzrostu zapotrzebowania. W skrócie, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowo jej zadaniem jest pokrywanie kosztów budowy nowych elektrowni oraz konserwację i renowację już istniejących.

 

Stawki opłaty mocowej

Wysokość stawki opłaty mocowej określana jest przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie Ustawy o rynku mocy z 2017 roku. Koszty, które trzeba będzie ponieść z uwagi na tę opłatę będą odmienne dla poszczególnych grup odbiorców energii elektrycznej.

 

Dla gospodarstw domowych stawki zostały ustalone w oparciu o ilość pobranej energii w skali roku:

1,87 zł netto – za roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

4,48 zł netto – za roczne zużycie energii w przedziale 500-1200 kWh

7,47 zł netto – za roczne zużycie energii w przedziale 1200-2800 kWh

10,46 zł netto – za roczne zużycie energii powyżej 2800 kWh

 

W przypadku przedsiębiorstw sytuacja wygląda nieco inaczej i będzie związana ze zużyciem energii w określonych godzinach. Za każdą zużytą kWh od poniedziałku do piątku, między godziną 7:00 a 22:00, firmy będą musiały zapłacić 0,0762 zł netto, co może skutkować dość wyraźnym wzrostem opłat.

 

Fotowoltaika a opłata mocowa

Osoby bądź podmioty korzystające z odnawialnych źródeł energii są w znacznym stopniu zdolne do ograniczenia ilości pobieranego prądu.  Wynika to z faktu, iż opłata mocowa związana jest z ilością energii elektrycznej i wysokości wyprodukowanych nadwyżek.

Zasady działania fotowoltaiki są wszystkim znane.

Panele fotowoltaiczne produkują energię ze słońca, która najpierw jest wykorzystywana przez danego użytkownika, a wytworzona nadwyżka trafia do sieci energetycznej. Pobierana jest ona w okresach, kiedy fotowoltaika działa mniej wydajnie (jesień, zima) bądź nie działa wcale, czyli nocą. Poprawnie obliczoną mocą fotowoltaiki jesteśmy w stanie uniezależnić się od poboru energii z sieci, co wiąże się z uniknięciem/zredukowaniem opłaty.


W momencie kiedy instalacja fotowoltaiczna w całości pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną, opłata mocowa nie będzie naliczana.

Opłata mocowa dotyczy zarówno podmiotów prywatnych jak i przedsiębiorstwa, jednak to właśnie w ich przypadku wzrost kosztów będzie bardziej odczuwalny. Inwestycja w fotowoltaikę stanie się teraz bardziej atrakcyjna, ponieważ będzie umożliwiać pokrycie części zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach szczytu. Dzięki temu z sieci będą pobierane mniejsze ilości energii, w czasie kiedy będzie ona droższa.

W związku z zaistniałą sytuacją i nową opłatą, przedsiębiorstwa mają dwie możliwości aby próbować ograniczyć wydatki dot. energii elektrycznej. Jednym z nich jest zmiana sytemu pracy tak aby ograniczyć zużycie energii w ciągu dnia, co może być trudne bądź też niemożliwe do wykonania. Drugie rozwiązanie to inwestycja w fotowoltaikę dla firm, co naszym zdaniem jest bardziej prawdopodobne i łatwiejsze do wdrożenia.

Opłata mocowa i związany z nią wzrost kosztów energii elektrycznej z pewnością spowoduje zwiększenie zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Na chwilę obecną jest to najlepsze rozwiązanie, które jest w stanie ograniczyć, a w niektórych przypadkach całkowicie uniknąć dodatkowych kosztów.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby umożliwić użytkownikom jak najbardziej komfortowe korzystanie z naszej witryny. Używamy plików cookies także po to, aby wyświetlać treści reklamowe najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.